Luneville
Önerilen Sıralama

 Luneville, batı kültürünü doğuyla, özgün sanatsal yaklaşımları modern giyimle sentezleyen bir tasarımcı moda girişimidir. İzleyicilerimizi stillerini benimsemeleri ve kendi kişiliklerini mümkün olan en rahat şekilde yansıtmaları için heyecanlandırmayı ve ilham vermeyi amaçlıyoruz. Günümüzün süregelen monotonluğuna dayanarak kendimizi zıt bir fikir olarak tanımlıyoruz. Modern kentsel giyimin son derece klişe ve önemsiz hale geldiği bir gerçektir. Bu nedenle misyonumuz, sanatsal ve cinsiyetsiz parçalar sunarak yaratıcılığın ateşini tutuşturmaktır. Tüm ürünler, mevsimsel olarak uyum sağlayan genel bir konsepte dayanmaktadır. Bu konseptte bir parçamızı gördüklerinde markamızı tanıyacak ve o parçaları giyerken vizyonumuzu somutlaştıracak bir topluluk oluşturmak da bizim ebedi misyonumuzdur. Sonuç, genç bir yaratıcı marka yaratmaktır.
geçmişi ve geleceği sofistike bir şekilde kucaklayan.