Luna Merdin

18 adet ürün bulundu

18 adet ürün bulundu.

M.Ö 10.000’li yıllarda Şanlıurfa Göbekli Tepe’den başlayarak mezopotamyanın güneyine doğru gelişen uygarlıklar arkalarında zengin bir tarih bırakmışlardır.  Yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, din ve mitoloji gibi alanlarda günümüze uzanan birçok eser Luna Merdin 2017 miras koleksiyonuyla tekrar hayat buluyor. Sümerler, Akadlar, Babilliler, Asurlular ve Aramiler gibi medeniyetlerin tarihleri bedenlerinizi süslüyor.