Bee Happy by Bee Goddess
Temizle
Önerilen Sıralama

Bee Goddess’ın tılsımlarıyla sezginizi harekete geçirin. Bee Goddess, mitolojik kahramanları uyandırıp günümüze taşıyan, altın ve değerli taşlarla süsleyen bir ilham perisi. Bee Goddess koleksiyonundaki farklı coğrafya ve medeniyetlerden gelen sembollerin her birinin kendine ait öyküleri ve enerjileri bulunuyor. İlhamını tanrıçaların tanrıçası olarak bilinen, Anadolu topraklarında doğmuş Arı Tanrıça`nın yaratıcılığından, bereketinden ve şefkatli duyarlılığından alıyor. İnsanlığın var oluşundan bugüne kadar gelen mutluluk ve manevi tatmin arayışının ortaya çıkardığı bu semboller ve onların hikâyeleri "sezgini harekete geçir' mesajıyla bize ilham veren tılsım anahtarlar… Bee Goddess, zaman, mekan ve kültürlerle sınırlanmamış olan insanlığın ortak öz bilgeliğini bize tekrar hediye ediyor, hayatımıza sihir katıyor.