Anatoli

26 adet ürün bulundu

26 adet ürün bulundu.

Tarih boyunca Anadolu topraklarının ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izleri, Anadolu’nun eşsiz ruhu ile harmanlanarak ANATOLİ ürünlerinde bir araya geliyor. Anadolu’nun usta ellerinden çıkan ANATOLİ tasarımları Karahanlılar, Gazneliler, Abbasiler, Emeviler, Fatımiler, Selçuklular ve Osmanlıların izlerini taşıyor: Her biri kendine has hikayeler ve benzersiz işçilik taşıyan beş bin yıllık cam ANATOLİ’de en güzel şeklini buluyor.